Hoạt động bệnh viện

Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, BVĐK Tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn về “Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ” và “An toàn người bệnh”

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH,

BVĐK TỈNH LONG AN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VỀ “PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ” VÀ “AN TOÀN NGƯỜI BỆNH”

Nhằm cập nhật kiến thức cho nhân viên y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, đảm bảo an toàn người bệnh, từ ngày 12/03/2024 đến ngày 15/03/2024,  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tổ chức 4 lớp đào tạo với nội dung “Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ” và “An toàn người bệnh” cho hơn 500 nhân viên y tế của bệnh viện. Thông qua các nội dung: “Triển khai Thông tư 51/2017/TT- BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ”, “Áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc người bệnh”, “Phòng ngừa sự cố y khoa liên quan đến chăm sóc người bệnh” các học viên sẽ được trang bị thêm những qui định về chẩn đoán và xử trí phản vệ, áp dụng các qui trình chuẩn trong chăm sóc người bệnh, quản lý các sự cố y khoa… Với tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như lòng yêu nghề, toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện đã tham gia đầy đủ, học tập nhiệt tình, góp ý kiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau học tập./.

Một số hình ảnh của lớp học

 

viTiếng Việt