Hoạt động bệnh viện

Công đoàn ngành Y tế Long An phát động thi đua trong CNVCLĐ 2021

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ LONG AN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA TRONG CNVCLĐ 2021

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Năm 2021 là năm kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2021), kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) và các ngày lễ lớn của đất nước. Năm 2021 còn là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp; năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Long An phát động thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-LĐ) và các cấp công đoàn năm 2021 với những nội dung trọng tâm chủ yếu như sau:

  1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; động viên CBCCVC-LĐ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2021, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trọng đại của đất nước; 92 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.
  2. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, các cấp công đoàn phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn ngành và CBCCVC-LĐ vào các phong trào thi đua “CBCCVC-LĐ thi đua lao động sáng tạo, xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh”; “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện “Nâng cao y đức”, tiếp tục “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phong trào “Người tốt việc tốt”; xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; “Mỗi công đoàn viên là một tuyên truyền viên về phòng chống dịch bệnh”,…
  3. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị trong đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, vận động CBCCVC-LĐ thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2021 trong đội ngũ CBCCVC-LĐ; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tích cực tham gia có hiệu quả Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, tổ chức tốt các hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC-LĐ.
  4. Đoàn viên, CBCCVC-LĐ ngành Y tế tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu làm chủ công nghệ mới, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào nhiệm vụ chuyên môn, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, các khu vực lân cận và tham gia hội nhập khu vực và quốc tế,…góp phần ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động. CBCCVC-LĐ ngành Y tế Long An đi đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ y tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng…

Để góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Ban chấp hành CĐCS Bệnh viện Đa khoa Long An đề nghị toàn thể anh chị em CNVC và người lao động của bệnh viện tích cực hưởng ứng các nội dung thi đua mà Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế phát động năm 2021./.

Trả lời

viTiếng Việt