Tin tức Covid-19

Công Văn 6434/UBND-VHXH – V/v Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Long An ngày 08/07/2021

Kể từ 00 giờ ngày 08/7/2021
1.1 Đối với Thành phố Tân An, các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc: Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
1.2 Đối với TX Kiến Tường và các huyện còn lại: Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2 thoughts on “Công Văn 6434/UBND-VHXH – V/v Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Long An ngày 08/07/2021

Trả lời

viTiếng Việt