Tin tổng hợp

CÔNG VĂN BỘ Y TẾ VÀ UBND TỈNH LONG AN

Ngày 03 tháng 10 năm 2021 Bộ Y tế đã có công văn số 8318/BYT-DP về việc Xét nghiệm, cách lý phòng chống dịch CoVid-19  với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

Ngày 04 tháng 10 năm 2021 UNBD Tỉnh Long An có công văn số 9669/UBND-VHXH về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tình trong tình hình mới

 

2 thoughts on “CÔNG VĂN BỘ Y TẾ VÀ UBND TỈNH LONG AN

    • Chào bạn!
      Tùy theo tình hình và qui định của từng địa phương nhé bạn!. Có nơi F0 phải cách ly tập trung 3 ngày hoặc 5 ngày hoặc 7 ngày test 1 lần cho đến khi âm tính liên tục 3 lần (chỉ số CT nằm trong qui định an toàn) thì được hết cách ly,. Có nơi thì cho tự cách ly tại nhà.

Trả lời

viTiếng Việt