Tin tức Covid-19

Để Kỳ nghỉ Lễ 30/ và 01/5 an toàn trong mùa dịch Covid-19

Nghỉ Lễ 30/ và 01/5 an toàn trong mùa dịch Covid-19, chúng ta cần tuân thủ theo các qui định phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện theo các bước khuyến cáo của Bộ Y tế.

 

Trả lời

viTiếng Việt