Chuyên môn y tế

Điện cơ

ĐIỆN CƠ

BS.Nguyễn Ngọc Diễm-Khoa Nội Thần Kinh

  1. Đại cương:

* Điện cơ (EMG = Electromyography) là đồ thị ghi lại điện thế hoạt động của cơ. Đo điện cơ có thể xác định các thiếu sót vận động do cơ hay do thần kinh, định khu tổn thương (thân, đám rối, rễ), biết được loại tổn thương (sợi vận động, cảm giác, sợi có myelin hay không). Đồng thời, điện cơ còn giúp đánh giá được tiến triển và tiên lượng bệnh. Có khi kích thích lặp lại để đánh giá bệnh lý thần kinh cơ như: giảm biên độ trong nhược cơ, tăng biên độ các sóng ghi được trong bệnh Lambert-Eaton.

 * Kỹ thuật ghi trong điện cơ gồm 2 phần:

                       Đo điện cơ kim.

  1. Chỉ định:

        – Khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng về cảm giác: tê, đau ở chi hoặc ở vùng rễ thần kinh.

        – Khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng về vận động: yếu chi, liệt chi.

        – Có dấu hiệu mất phản xạ hoặc phản xạ không đối xứng.

  1. Mục đích:

        – Chẩn đoán các tổn thương và phá hủy thần kinh.

        – Định khu tổn thương, thể tổn thương.

        – Theo dõi thoái hóa thần kinh sau khi tổn thương.

  1. Ứng dụng:

     Kết quả điện cơ giúp xác định chẩn đóan hoặc loại trừ một số bệnh như:

        – Các rối loạn thần kinh ngoại biên như: hội chứng ống cổ tay, bệnh lý thần kinh ngoại biên.

        – Các bệnh lý cơ như: viêm đa cơ, loạn dưỡng cơ.

            – Bệnh lý thoát vị đĩa đệm và các rối loạn của rễ thần kinh.

Trả lời

viTiếng Việt