Thông tin thuốc

Hướng dẫn quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Ngày 31/12/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký ban hành Quyết định 5631/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”.

Theo đó, mục đích ban hành Quyết định này nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhiễm trùng; đảm bảo an toàn, giảm thiểu các biến cố bất lợi cho người bệnh; giảm khả năng xuất hiện đề kháng của vi sinh vật gây bệnh; giảm chi phí nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng điều trị và thúc đẩy chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn.

Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo bệnh viện ra quyết định thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, quy định vai trò và phối hợp của các thành viên trong nhóm quản lý sử dụng kháng sinh. Thành viên chính gồm: Lãnh đạo bệnh viện; Bác sỹ lâm sàng (hồi sức tích cực, truyền nhiễm hoặc bác sỹ có kinh nghiệm trong điều trị các bệnh nhiễm trùng và sử dụng kháng sinh); Dược sỹ; Người làm công tác vi sinh,…

Bên cạnh đó, xây dựng Hướng dẫn chung về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện dựa trên các nội dung: Mô hình bệnh tật các bệnh nhiễm khuẩn tại bệnh viện; Thông tin về tình hình vi sinh và kháng thuốc của vi sinh vật gây bệnh tại bệnh viện. Liều dùng của kháng sinh phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh, tình trạng miễn dịch của người bệnh, mức độ nhạy cảm của vi sinh vật gây bệnh và nguy cơ nhiễm vi sinh vật kháng thuốc.

Ngoài ra, kháng sinh cần ưu tiên quản lý sử dụng tại bệnh viện là các kháng sinh được xây dựng trên nguyên tắc:

  • Kháng sinh để điều trị nhiễm trùng do vi sinh vật kháng thuốc, đa kháng hoặc được sử dụng trong trường hợp không đáp ứng, thất bại điều trị với các kháng sinh lựa chọn đầu tay;
  • Kháng sinh có nguy cơ bị đề kháng cao nếu sử dụng rộng rãi;…

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại file đính kèm./.

 

Trả lời

viTiếng Việt