Tin tổng hợp

Long An: tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19

Ngày 26/4/2022, Bộ Y tế có Công văn số 2118/BYT-DP về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản giao Sở Y tế phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu đối với người nhập cảnh theo chỉ đạo của  Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Đồng thời, chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.

Hiện nay, dịch COVID-19 đã ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới, bệnh đã có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu và có hiệu quả với các chủng vi rút SARS-CoV-2 hiện đang lưu hành; trong thời gian gần đây, dịch đã có xu hướng giảm cả số mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao./.

Anh Tuấn 

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=44889&CategoryId=Tin+H%u0110ND&InitialTabId=Ribbon.Read

Trả lời

viTiếng Việt