Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Chương trình ngoại kiểm RIQAS huyết học, tốc độ lắng máu, Ammonia/Ethanol, dịch não tủy, Cyfra21-1”(3730)

                        Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Chương trình ngoại kiểm RIQAS huyết học, tốc độ lắng máu, Ammonia/Ethanol, dịch não tủy, Cyfra21-1” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt