Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Hiệu chuẩn máy đo clo dư, máy đo độ cứng cầm tay

 Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Hiệu chuẩn máy đo clo dư, máy đo độ cứng cầm tay” với nội dung cụ thể như sau:

download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt