Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Kiểm định phòng, máy XQ, máy CT, máy đo loãng xương (5793)

                                   Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Kiểm định phòng, máy XQ, máy CT, máy đo loãng xương” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

 

Trả lời

viTiếng Việt