Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Sửa chữa, thay vật tư, bảo dưỡng cho máy hút chân không, hàn túi (1065)

                                Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ điểm  d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa, thay vật tư, bảo dưỡng cho máy hút chân không, hàn túi”, danh mục và nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt