Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Sửa chữa thay vật tư, cài đặt biến tần cho máy giặt RC 55 (4792)

                           Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa thay vật tư, cài đặt biến tần cho máy giặt RC 55” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt