Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Vật tư, Hóa chất xét nghiệm HBV-HCV-HIV-HPV bằng phương pháp đo tải lượng hệ thống tự động của BVĐKLA (1055)

                                             Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ điểm d, Khoản 2 Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Vật tư,Hóa chất xét nghiệm HBV-HCV-HIV-HPV bằng phương pháp đo tải lượng hệ thống  tự động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An”, danh mục và nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt