Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Vật tư sửa chữa thiết bị điện – nước – điện lạnh (3596)

                      Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa

Bệnh viện đang có nhu cầu mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị điện – nước – điện lạnh để phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt