Hoạt động bệnh viện

Mời chào giá: Mua sắm bộ đinh, nẹp, vis dùng trong CTCH của Bệnh viện ĐK Long An (2901)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm bộ đinh, nẹp, vis dùng trong chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Long An” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

(còn tiếp trong phần đownload tài liệu đính kèm)

Trả lời

viTiếng Việt