Tin tổng hợp

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO 24/3/2023

“YES! WE CAN END TB” ( Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao) – là chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống Lao năm 2023 trên toàn cầu.

Trên cơ sở chủ đề của rhế giới, áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam. Chủ đề Ngày thế giới phòng chống lao năm 2023 của Việt Nam là “VIỆT NAM CHIẾN THẮNG BỆNH LAO”.

Giới thiệu một số hình ảnh khẩu hiệu Ngày phòng chống Lao

 

Trả lời

viTiếng Việt