Tuyên truyền y tế

Những điều cần biết về bệnh Sốt xuất huyết

1 . NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI MẮC BỆNH SXH

2 . CÁCH PHÒNG NGỪA BỆNH SXH

 

3 .  8 CÁCH PHÒNG NGỪA SXH DÀNH CHO CƯ DÂN THÀNH THỊ

Trả lời

viTiếng Việt