Tin tổng hợp

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ năm 2021

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CÁN BỘ, CNVCLĐ NĂM 2021

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn năm 2021 tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 (khoá XII). Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2021 gồm 5 nội dung.

Một là, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế – xã hội của ngành, địa phương và đất nước.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

Bốn là, tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020 – 2025.

Năm là, nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Long An phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021./.

Trả lời

viTiếng Việt