Giới thiệuPhòng chức năng

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

AN TOÀN – THÂN THIỆN

GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

          Công tác Xã hội: Công tác Xã hội tại Bệnh viện Đa Khoa Long An đã được Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu nguyên Giám Đốc Bệnh Viện (sau đó là Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM- và hiện đã nghĩ hưu) triển khai và đi vào hoạt động từ tháng 3/2002 với tên gọi là Y xã hội.

          Y xã hội ban đầu có hai thành viên được đào tạo về Xã hội học tại Trường Đại học Mở TP.HCM. Bộ phận Y xã hội (YXH) trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp và sau chuyển sang Phòng Tổ chức Cán bộ.

          Hoạt động ban đầu của bộ phận Y Xã hội đơn thuần chỉ xem xét giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo, phối hợp với Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe tổ chức huấn luyện Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng giáo dục sức khỏe cho Cán bộ viên chức Bệnh viện và thăm dò mức độ hài lòng của bệnh nhân, thân nhân, Cán bộ viên chức.

          Qua quá trình họat động của Bộ phận Y Xã hội từng bước được khẳng định vai trò của mình trong Bệnh viện và có nhiều hoạt động hơn như bếp ăn từ thiện, hỗ trợ bệnh nhân, gây quỹ họat động…

          Ngày 01/8/2010 bộ phận Y Xã hội được Giám đốc Võ Công Luận chính thức tách riêng dưới sự điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc với tên gọi Tổ Công tác Xã hội.

          Ngày 01/12/2016 Giám đốc Võ Công Luận quyết định thành lập Phòng Công tác Xã hội với nhân sự gồm 05 thành viên (03 Cử nhân Xã hội học và 02 Hướng dẫn viên).

          Quản lý Chất lượng: Nhằm tổ chức thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện theo thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y Tế. Năm 2016 Bệnh viện Đa khoa Long An đã thành lập Tổ Quản lý chất lượng.

          Ngày 01 tháng 4 năm 2020 Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An TS.BSCC Nguyễn Văn Hoàng quyết định sáp nhập Tổ Quản lý Chất lượng vào Phòng Công tác Xã hội và lấy tên là Phòng Công tác Xã hội  – Quản lý Chất lượng. Nhân sự hiện tại gồm 10 thành viên (01 Bác sĩ; 01 Thạc sĩ XHH; 04 Cử nhân XHH; 01 Cử nhân Xét nghiệm; 01 Điều dưỡng Trung cấp và 02 Hướng dẫn).

         Đến ngày 01/01/2021, để đáp ứng yêu cầu thực tế về chuyên môn cũng như quản lý, Sở y tế Long An đã đồng ý cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An quyết định tách lĩnh vực Quản lý chất lượng sang trực thuộc vào phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện quản lý, đồng thời đổi tên Phòng CÔNG TÁC XÃ HỘI – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG thành Phòng CÔNG TÁC XÃ HỘI. Nhân sự hiện còn 01 Ths Quản lý Bệnh viện, 03 Cử nhân XHH và 02 Hướng dẫn viên.

Tập thể Phòng CTXH

  MỤC TIÊU CỦA PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: (đã thực hiện)

 • Nâng cao chất lượng hoạt động, tiến tới xây dựng Phòng CTXH-QLCL vững mạnh về chuyên môn, chuyên sâu về nghiệp vụ.
 • Nâng cao chất lượng các hoạt động về Công tác Xã hội trong Bệnh viện.
 • Mở rộng kết nối với các Mạnh thường quân trong và ngoài nước để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Hoàn thiện các hoạt động Công tác Xã hội trong Bệnh viện theo nội dung Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công tác Xã hội của Bệnh viện.
 • Hoàn thiện các hoạt động Quản lý chất lượng Bệnh viện theo Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y Tế về Hướng dẫn thực hiện Quản lý Chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện.
 • Quản lý chất lượng theo ISO đến tất cả các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện.
 • Hoàn thiện hệ thống tổ chức Quản lý chất lượng trong toàn Bệnh viện.
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh.
 • Hoàn thiện hệ thống quản lý sự cố y khoa trong toàn Bệnh viện…

NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI: (Đã và đang thực hiện)

Chăm sóc khách hàng:

 • Cấp số thứ tự và hướng dẫn qui trình đăng ký khám bệnh ngoại trú.
 • Tiếp nhận đăng ký khám bệnh trực tuyến.
 • Hướng dẫn địa điểm các khoa phòng, các dịch vụ tại Bệnh viện.
 • Hỗ trợ người già, người khuyết tật … trong quá trình khám chữa bệnh.
 • Hỗ trợ phương tiện cho bệnh nhân đi lại khó khăn trong quá trình khám và điều trị tại Bệnh viện.
 • Hướng dẫn các thủ tục nhập viện và xuất viện.
 • Phối hợp với Bảo vệ ổn định trật tự tại khu vực đăng ký khám bệnh, các phòng khám, khu vực cấp phát thuốc

Tiếp Công dân (trực tiếp và qua điện thoại):

 • Tiếp nhận và xử lý đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
 • Tiếp nhận và xử lý các phản ánh qua đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095.
 • Tiếp nhận phản ánh của thân nhân, người bệnh trong quá trình khám và điều trị tại Bệnh viện (giao tiếp ứng xử, chất lượng điều trị, cơ sở vật chất, an ninh trật tự…)
 • Tư vấn quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện, chính sách Bảo hiểm Y tế, chế độ Bảo trợ Xã hội, quy định trong khám chữa bệnh (Luật Khám chữa bệnh)…
 • Giải quyết các xung đột giữa thân nhân, bệnh nhân với nhân viên Y tế.
 • Tham mưu trực tiếp với Ban Giám đốc để giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến An ninh trật tự và quyền lợi của người bệnh…

Thăm hỏi, hỗ trợ bệnh nhân ở các khoa nội trú:

 • Thăm hỏi, hỗ trợ các chi phí sinh hoạt cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Miễn, giảm viện phí: Xét miễn giảm viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các trường hợp bệnh nhân không người thân, bệnh hiểm nghèo không còn khả năng thanh toán viện phí, bệnh nhân vô gia cư.
 • Hỗ trợ bệnh nhân giải quyết các khó khăn về tinh thần, các thủ tục hành chính trong quá trình điều trị tại Bệnh viện:
 • Hỗ trợ tâm lý cho thân nhân, bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa trong quá trình điều trị tại Bệnh viện.
 • Hỗ trợ bệnh nhân làm các thủ tục hành chính còn thiếu, sai sót trong quá trình điều trị tại Bệnh viện (mất thẻ BHYT, sai thông tin cá nhân, thủ tục hưởng các chế độ…).
 • Hỗ trợ tâm lý và tư vấn pháp lý cho người bệnh là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Hỗ trợ bệnh nhân vô gia cư, không người thân:

 • Kết nối với Mạnh thường quân đến hỗ trợ cho bệnh nhân không người thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Liên hệ các cơ quan làm thủ tục chuyển gừi bệnh nhân tâm thần lang thang, bệnh nhân không người thân, trẻ bị bỏ rơi… vào các trung tâm Bảo trợ Xã hội không nơi tiếp nhận sau điều trị.

Hỗ trợ bệnh nhân tử vong không người thân:

 • Phối hợp với cơ quan Công An, báo, đài đăng thông tin tìm người thân cho bệnh nhân tử vong.
 • Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mai táng cho bệnh nhân tử vong vô gia cư, không người thân.

Thông tin tuyền thông và Giáo dục sức khỏe:

 • Quản lý trang Facebook và Zalo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.
 • Phối hợp Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe triển khai các hoạt động Giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện.
 • Viết tin, bài gửi Báo, Đài truyển hình tỉnh và Website ngành Y tế.

Gây quỹ, vận động nguồn hỗ trợ bệnh nhân:

 • Tổ chức, quản lý thùng từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.
 • Vận động và tiếp nhận nguồn tài trợ từ các Mạnh thường quân trong và ngoài nước.
 • Gửi thư ngỏ đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động từ thiện tại Bệnh viện.
 • Vận động các Bếp ăn từ thiện hỗ trợ suất ăn miễn phí cho người nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Hỗ trợ nhân viên Y tế:

 • Tiếp nhận và tham mưu Ban Giám đốc các nội dung tâm tư nguyện vọng của Viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Long An.
 • Tham mưu Ban Giám đốc về các vấn đề mâu thuẩn, xung đột giữa nhân viên Y tế với nhân viên Y tế và nhân viên Y tế với thân nhân, người bệnh.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, về nguồn, du lịch cho nhân viên Bệnh viện trong các ngày lễ, tết.

Đào tạo, bồi dưỡng:

 • Phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An, tổ chức tập huấn Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng Giáo dục Sức khỏe, Kỹ Năng Lập kế hoạch, Kỹ năng Trấn an … cho nhân viên Bệnh viện.
 • Tiếp nhận sinh viên thực tập từ các trường Đại học về lĩnh vực Công tác Xã hội trong Bệnh viện.

Quan hệ quốc tế:

 • Tiếp đoàn Công tác Xã hội Lào tham quan Mô hình Công tác Xã hội tại Bệnh viện ngày 19 tháng 9 năm 2011.
 • Tiếp đoàn Công tác Xã hội Mỹ tham quan Mô hình Công tác Xã hội tại Bệnh viện ngày 03 tháng 12 năm 2015.

Hoạt động khác:

 • Tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa.
 • Thu hồi viện phí các trường hợp trốn viện, chậm thanh toán viện phí.
 • Làm thủ tục bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp Y, Bác sĩ trong các trường sai sót chuyên môn trong điều trị.
 • Thực hiện các nội dung theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: (Đã thực hiện)

 1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện.
 2. Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.
 3. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.
 4. Đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
 5. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các khoa/phòng/tổ lập kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện.
 6. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa/phòng.
 7. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
 8. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục
 9. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ y tế ban hành

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Trưởng phòng CTXH ThS Nguyễn Văn Còn

 THÀNH TÍCH NỔI BẬT, TIỀM NĂNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

 1. Phòng Công tác Xã hội được thành lập và hoạt động sớm so với các Bệnh viện tuyến tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
 2. Trong những năm qua Phòng Công tác Xã hội được sinh viên các trường Đại học chọn làm nơi thực hành nghề Công tác Xã hội trong Bệnh viện và được các chuyên gia Công tác xã hội Lào, Mỹ đánh giá tốt trong hoạt động Công tác Xã hội tại Bệnh viện.
 3. Kết nối được các Mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 4. Duy trì và phát triển Bếp ăn từ thiện đáp ứng nhu cầu hỗ trợ cho người nuôi bệnh tại Bệnh viện.
 5. Xây dựng Thùng từ thiện gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện.
 6. Năm 2018 Bệnh viện đạt chứng nhận ISO 9001: 2008 với 386 quy trình quản lý – kỹ thuật;
 7. Năm 2020 Bệnh viện đã xây dựng được gần 600 quy trình;
 8. Sáng kiến cải tiến 5S tại khoa Ngoại Chấn Thương và được công nhận bằng khen của UBND tỉnh năm 2018;
 9. Xây dựng slogan sử dụng tại Bệnh viện “Tận Tâm–Chuyên nghiệp–Chất lượng–Tin cậy”;
 10. Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ y tế ban hành kết quả Năm 2019 đạt 3.46/5;
 11.  Triển khai thực hiện Bệnh viện An toàn Phòng Chống COVID-19 và các bệnh đường hô hấp cấp đạt 133/150 điểm đạt 88,6% – Đạt Bệnh viện An toàn.
Hướng dẫn và hỗ trợ bệnh nhân làm thủ tục xuất viện
Hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến người bệnh do Mạnh thường quân ủng hộ trong mùa dịch

KHEN THƯỞNG:

Bằng khen của UBND tỉnh tập thể lao động xuất sắc.

Trả lời

viTiếng Việt