Giới thiệuPhòng chức năng

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QUI TRÌNH NHANH NHẤT – CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Lịch sử thành lập phòng

 Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện với tên gọi là Phòng y vụ. Năm 1998, theo quyết định của Bộ Y tế, Phòng được đổi tên thành Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Vị trí: Tầng trệt, Khu Hành chính, Bệnh viện đa khoa Long An

Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Chức năng

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Nhiệm vụ

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

– Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

– Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.

– Tổ CNTT: Tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và triển khai các ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu hoạt động và định hướng phát triển của Bệnh viện. Tiếp nhận, hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho các khoa, phòng. Quản lý và vận hành phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, hệ thống mạng nội bộ bệnh viện và mạng Internet. Tư vấn đặc tính kỹ thuật thiết bị; Sửa chữa máy vi tính, máy in, bơm mực in cho các khoa, phòng; Bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính, máy in và thiết bị mạng cho các khoa, phòng.

– Phân tích, rà soát, đối chiếu dữ liệu hồ sơ BHYT nhằm đảm bảo kịp thời quy định về trích chuyển dữ liệu qua Cổng tiếp nhận của BHXH Việt Nam một cách nhanh chóng và chính xác.

Cơ cấu tổ chức

Hiện nay phòng có 22 CBVC

trong đó: BS.CKII: 01, BS.CKI: 01, ThS.QLBV: 01, BS: 03, CNĐD: 01, ĐDTH: 01, NHS: 01, CN.QTBV: 02, CN.CNTT: 11.

                                                              Tập thể NV YT phòng KHTH

Lãnh đạo đương nhiệm:

 

Thành tích đã đạt được:

– Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ;

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An;

– Giấy khen của Sở Y tế Long An.

– Nhiều cá nhân nhận được khen thưởng của Lãnh đạo các cấp, các ngành: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, Công đoàn Ngành Y tế Long An, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú…

Tiềm năng và hướng phát triển:

– Qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện, đến nay, Phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong các phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn. Phòng tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của bệnh viện: ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, tham gia các hội thao, hội diễn văn nghệ bệnh viện,…. tổ chức thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỷ cho CBVC trong phòng đầy đủ, kịp thời.

– Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Với bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, quản lý chất lượng bệnh viện là một yêu cầu cấp bách đặt ra cho các bệnh viện để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển. Bên cạnh đó, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác khám, chữa bệnh cũng đem đến những thách thức mới cho công tác Kế hoạch tổng hợp như triển khai các kỹ thuật mới…Cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp không những phải tăng cường năng lực về công tác quản lý mà cần phải được đào tạo thêm về quản lý chất lượng bệnh viện, các kiến thức về công nghệ cao… Và trong tương lai, công tác Kế hoạch tổng hợp cần phải được hệ thống một cách bài bản, làm cơ sở đào tạo, giảng dạy cho các cán bộ làm công tác quản lý bệnh viện./.

 

Trả lời

viTiếng Việt