Giới thiệuPhòng chức năng

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

THANH TOÁN KỊP THỜI –  CHÍNH XÁC – MINH BẠCH

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An được thành lập năm 1975, tiền thân là Bệnh viện dân quân y phối nhằm mục đích phục vụ cho chiến tranh và nhân dân địa phương. Song hành cùng Bệnh viện là các bộ phận, khoa, phòng được ra đời để đáp ứng nhu cầu hình thành Bệnh viện trong đó có phòng Tài Chính Kế toán, cùng với sự phát triển của Bệnh viện, kể từ khi thành lập đến nay, phòng Tài chính kế toán đã tổ chức quản lý, thu viện phí với phương châm bảo đảm thu đúng, thu đủ, và kiểm soát sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn và đạt hiệu quả cao dưới sự lãnh đạo của Giám đốc và các lãnh đạo phòng qua các thời kỳ, cùng toàn thể nhân viên trong phòng luôn không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trau dồi đạo đức nghề nghiệp, quản lý Tài chính minh bạch, luôn phấn đấu học tập để hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công, đoàn kết chia sẻ giúp đỡ nhau phấn đấu trở thành một tập thể xuất sắc góp phần cho sự phát triển của Bệnh viện và nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức của toàn bệnh viện.

Chức năng – Nhiệm vụ 

Chức năng:

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

 Nhiệm vụ:

–  Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

– Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định

– Quản lý, theo dõi thanh quyết toán viện phí đối với người bệnh, cơ quan liên quan tới bệnh nhân BHXH, người nghèo.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

– Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng và các đoàn thanh tra, kiểm toán.

Cơ cấu tổ chức

                                                 Tập thể NVYT phòng TCKT

Tổng số nhân sự: 37.Trong đó:

+ Thạc sĩ: 01; + Đại học: 17; + Cao đẳng: 06; +Trung cấp: 13

– Gồm  4 bộ phận:

+ Bộ phận văn phòng: 10 nhân sự

+ Bộ phận thu viện phí khu nội cán bộ lão khoa: 01

+ Bộ phận thu viện phí ngoại trú: 17 nhân sự

+ Bộ phận thu viện phí nội trú: 09 nhân sự

Lãnh đạo phòng đương nhiệm

Trưởng phòng Ths Quản lý kinh tế Huỳnh Thùy Dương

 

Phó phòng CN kế toán Trần Thị Thanh Tâm

Thế mạnh

Phòng Tài chính kế toán đa phần là trẻ, năng động, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tâm huyết với công việc, hòa đồng với đồng nghiệp và thân thiện với mọi người. Thường xuyên trau dồi, học hỏi kiến thức nhằm nâng cao nghiệp vụ của mình trong lĩnh vực kế toán – tài chính để hoàn thành tốt công việc được giao

Trả lời

viTiếng Việt