Tin tức Covid-19

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Bộ Y tế V/v Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Bộ Y tế – Ngày 16 tháng 4 năm 2021

V/v Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

1.BẢO ĐẢM AN TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

            Ths Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y Tế

2. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

          CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG 

3. TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN COVID-19

          VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG – DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

Trả lời

viTiếng Việt