Tin y tế

Tài liệu tập huấn Bệnh bạch hầu và SXH ngày 21/09/2020

Hội nghị trực tuyến ngày 21/09/2020

Ngày 21/09/2020 Bộ Y Tế  tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020 với các nội dung:

  1. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu và các hoạt động phòng, chống dịch đã triển khai.
  2. Hướng dẫn kỹ thuật các tuyến về công tác giám sát, xử lý và phòng, chống bệnh bạch hầu.
  3. Hướng dẫn kỹ thuật các tuyến về công tác giám sát, xử lý và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
  4. Cập nhật phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết ở người lớn.
  5. Cập nhật phác đồ điều trị bệnh bạch hầu
  6. Cập nhật phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em
  7. Quy trình tiêm chủng an toàn và quy định giám sát tai biến sau tiêm chủng

Tài liệu đính kèm xem tại đây

 

Trả lời

viTiếng Việt