Dịch vụ KCB

Thông báo: Áp dụng khung giá dịch vụ KCB theo yêu cầu đợt 2 (1143)

Kể từ 20/03/2024 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An Áp dụng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu đợt 2

Xem bảng giá chi tiết tại đây

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An Thông báo

Áp dụng khung giá dịch vụ KCB theo yêu cầu đợt 2

Xem thêm tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1r8wM7QP-gvZUqGurGlGa_xbFORKuJYMr/view

 

viTiếng Việt