Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO: Điều chỉnh Lịch phỏng vấn tuyển dụng VC và tiếp nhận vào làm VC năm 2023

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An thông báo điều chỉnh Lịch phỏng vấn tuyển dụng viên chức và tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023, dời lịch phỏng vấn ngày 25/7/2023 sang phỏng vấn vào ngày 26/7/2023 (Đính kèm thông báo và danh sách).

Download Chi tiết Lịch phỏng vấn tại đây

 

Trả lời

viTiếng Việt