Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN

Kính gửi: Các công ty, đơn vị

Bệnh viện Đa khoa Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng đáp ứng nhu cầu của  Bệnh viện Đa khoa Long An theo danh mục đính kèm

  1. Nội dung cần báo giá

Báo giá cần thể hiện các thông tin về báo giá như sau: tên thiết bị, đơn vị tính, xuất xứ hàng hóa (hãng sản xuất, nước sản xuất, nước chủ sở hữu), mô tả kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, tiêu chuẩn chất lượng…..

  1. Hình thức gửi báo giá: Bằng văn bản và file excel.
  2. Thời gian nhận báo giá: đến 17 giờ 00 ngày 18/9/2021.

– Bản giấy gửi trực tiếp về địa chỉ: 211 Nguyễn Thông- Phường 3 – Thành phố Tân An- Long An, Người nhận: Bệnh viện Đa khoa Long An.

– File excel gửi qua địa chỉ Email: tothauvttbytbvla@gmail.com.

Điện thoại liên hệ: 02723.825588 – 02723.826330.

Trân trọng kính báo./.

Văn bản đính kèm

Trả lời

viTiếng Việt