Hoạt động bệnh viện

Thông báo Sở Y Tế Tỉnh Long An: V/v BVĐK Tỉnh Long An là cơ sở khám sức khỏe

Ngày 12/06/2023 Sở Y tế tỉnh Long An xin thông báo: Bệnh viện Đa khoa Long An, địa chỉ: Số 211, Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế (bao gồm khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài)

Trả lời

viTiếng Việt