Hoạt động bệnh viện

Thông báo tạm ngưng hoạt động khám bệnh theo yêu cầu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN THÔNG BÁO

Bệnh viện Đa khoa Long An xin thông báo tạm dừng hoạt động khám bệnh theo yêu cầu kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 17 tháng 4 năm 2021. 

Thời gian tạm ngưng hoạt động (11 ngày).

Bắt đầu từ 06g00 chiều ngày 18 tháng 4 năm 2021 Bệnh viện Đa khoa Long An sẽ tiếp tục thực hiện khám bệnh theo yêu cầu trở lại.

Bệnh viện chúng tôi rất  lấy làm tiếc về việc tạm ngưng hoạt động khám chữa bệnh này.

 

 

Trả lời

viTiếng Việt