Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO Tuyển dụng Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh đã nghỉ hưu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN THÔNG BÁO

Tuyển dụng Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh đã nghỉ hưu

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An thông báo tuyển dụng Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh đã nghỉ hưu với tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Trả lời

viTiếng Việt