Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO V/v Áp dụng Giá dịch vụ xử lý, vận chuyển chất thải y tế (1264)

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng Giá dịch vụ xử lý, vận chuyển chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt