Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công tại đơn vị sự nghiệp cho thuê mặt bằng với các tiêu chí lựa chọn như sau:

Trả lời

viTiếng Việt