Hoạt động bệnh viện

Thư Cảm ơn

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN – CẢM ƠN !

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An trân trọng cảm ơn Bộ Y tế, Tỉnh ủy Long An, UB ND Tỉnh Long An, Lãnh đạo Tỉnh Long An, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, các Cơ quan, Doanh nghiệp, Các Bệnh viện tuyến trên và toàn thể người dân trên địa bàn đã cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiệm Covid-19.

Bệnh viện chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời

viTiếng Việt