Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Long An có nhu cầu bảo trì hệ thống máy chụp Cộng hưởng từ (MRI) để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện (phụ lục đính kèm).

1 . Bảo trì hệ thống máy chụp Cộng hưởng từ (MRI) – 1732: (donwload phụ lục tại đây)

2 . Hiệu chuẩn – kiểm định vật tư, trang thiết bị y tế- 1749: (donwload phụ lục tại đây)

Trả lời

viTiếng Việt