Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung ứng hóa chất xét nghiệm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An kính mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng hóa chất xét nghiệm cho các gói thầu sau: (danh mục đính kèm)

  1. Gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm HBA1C của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.
  2. Gói thầu: Mua sắm hóa chất đông máu toàn bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Download phụ lục chi tiết tại đây

Trả lời

viTiếng Việt