Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung ứng hóa chất xét nghiệm.

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An kính mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng hóa chất xét nghiệm tham gia chào giá dự thầu cho các  gói thầu:

1 . Gói thầu “Mua sắm Hóa chất bổ sung xét nghiệm men tim phương pháp điện hóa phát quang”

 Download mẫu chào giá tại đây

2 . Gói thầu “Mua sắm Hóa chất xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu thường quy (11 thông số) trên máy tự động”

                    Download mẫu chào giá tại đây

3 . Gói thầu “Mua sắm Hóa chất xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu thường quy (10 thông số) trên máy tự động”

                    Download mẫu chào giá tại đây

Trả lời

viTiếng Việt