Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Báo giá dịch vụ (2063)

THƯ MỜI
Về việc cung cấp báo giá dịch vụ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Bệnh viện Đa khoa Long An mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia chào giá “Dịch vụ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường” nội dung chi tiết như sau:

Download mẫu báo giá tại đây

Trả lời

viTiếng Việt