Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung ứng vật tư y tế

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An kính mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng vật tư cho gói thầu sau: Mua sắm vật tư y tế chuyên khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (danh mục đính kèm) lần 2

Download phụ lục tại đây

Trả lời

viTiếng Việt