Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VTYT (2417)

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, hiệu chuẩn kiểm định, cung ứng vật tư trang thiết bị y tế.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Long An có nhu cầu hiệu chuẩn – kiểm định vật tư, trang thiết bị y tế để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện (phụ lục đính kèm). Để có cơ sở tham khảo giá, Bệnh viện Đa khoa Long An kính mời các đơn vị có quan tâm, có khả năng phù hợp vui lòng gửi báo giá.

Dowmload tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt