Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 03/12/2021

Long An có tổng số 38.575 ca mắc Covid-19, trong đó có 38.443 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 112 ca có mã số), 91 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 41 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 640 ca và điều trị khỏi bệnh 36.094 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 91 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt