Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 04/11/2021

Long An có tổng số 35.462 ca mắc Covid-19, trong đó có 35.287 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 178 ca có mã số), 140 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 505 ca và điều trị khỏi bệnh 32.651 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 140 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt