Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 07/09/2021

Long An có tổng số 26.836 ca mắc Covid-19, trong đó có 26.432 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 490 ca có mã số), 371 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 320 ca và điều trị khỏi bệnh 19.193 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 371 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt