Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 07/11/2021

Long An có tổng số 35.859 ca mắc Covid-19, trong đó có 35.688 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 119 ca có mã số), 136 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 506 ca và điều trị khỏi bệnh 32.991 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 136 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt