Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 09/11/2021

Long An có tổng số 36.080 ca mắc Covid-19, trong đó có 35.917 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 93 ca có mã số), 128 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 513 ca và điều trị khỏi bệnh 33.276 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 128 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt