Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 09/12/2021

Long An có tổng số 39.062 ca mắc Covid-19, trong đó có 38.966 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 79 ca có mã số), 55 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 41 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 686 ca và điều trị khỏi bệnh 36.870 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 55 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt