Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 11/09/2021

Long An có tổng số 28.187 ca mắc Covid-19, trong đó có 27.874 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 337 ca có mã số), 280 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 341 ca và điều trị khỏi bệnh 22.212 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 280 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt