Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 22/08/2021

Long An có tổng số 18.527 ca mắc Covid-19, trong đó có 17.805 ca mắc cộng đồng có mã số (tăng 365 ca có mã số), 691 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 31 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 225 ca và điều trị khỏi bệnh 7.778 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 403 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt