Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 23/11/2021

Long An có tổng số 37.606 ca mắc Covid-19, trong đó có 37.481 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 145 ca có mã số), 90 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 580 ca và điều trị khỏi bệnh 35.153 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 90 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt