Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 24/09/2021

Long An có tổng số 31.651 ca mắc Covid-19, trong đó có 31.425 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 194 ca có mã số), 193 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 409 ca và điều trị khỏi bệnh 27.472 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 193 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt