Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 24/11/2021

Long An có tổng số 37.716 ca mắc Covid-19, trong đó có 37.571 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 90 ca có mã số), 110 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 587 ca và điều trị khỏi bệnh 35.255 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 110 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt